Individer och företag är beroende av kontrakt för att bedriva affärer. Kärnan är att kontrakt är enkla och enkla dokument. Båda parterna måste följa villkoren i kontraktet tills det slutförts. Få människor eller företag klagar efter att ett kontrakt har slutförts framgångsrikt. Sedan leder en bruten kontakt till mycket illvilja och olycka. Frågan kan till och med tas till domstol om en part känner sig orörd för mycket.

Att stämma för avtalsbrott kräver ett noggrant tillvägagångssätt. En framgångsrik rättegång kan leda till att skadestånd tilldelas en förmån. Men felberäkningar kan leda till en motstämning och andra frågor. Nyckeln till framgång handlar om att visa hur kontraktet brutits. En part måste bevisa att de lidit materiella skador från det överträdda avtalet. I slutändan hjälper rättegångar att hålla människor eller företag ansvariga för att strida mot ett lagligt avtal.