Byggentreprenörer är experter på sin bransch och känner till alla aspekter av byggandet, från planering och design av strukturen och planeringen av jobbet när det går genom att bjuda och förhandla kontrakt med underleverantörer och leverantörer och säkra alla nödvändiga tillståndstillstånd för att slutföra projektet. En huvudentreprenör, huvudentreprenören eller underleverantören, ansvarar för den dagliga tillsynen av ett byggprojekt, hanterar affärer och leverantörer och distribuerar information till alla viktiga parter under byggprojektet.

Byggprojektledaren samordnar alla aspekter av projektet, övervakar alla förändringar eller problem som uppstår och ser till att alla nödvändiga licenser och tillstånd är i ordning. Det finns olika typer av entreprenörer. Till exempel övervakar huvudentreprenörer alla aspekter av byggprojektet och ser till att jobbet slutförs enligt kundens plan eller specifikation.