Det finns många faktorer som kan avgöra om ett avtal mellan två eller flera parter är giltigt. Till att börja med är det bara vuxna med sunt sinne som kan göra ett giltigt avtal. Detta innebär att om en av parterna är mindreårig eller juridiskt galen kan avtalet de gör anses ogiltigt. För det andra kan rättsliga avtal inte göras när en eller flera parter är tvungna. Därför, om det finns ett element av tvång, kan ett avtal anses ogiltigt.

Ogiltighet i avtal, bör konsumenterna veta, kan endast fastställas i en domstol. Ett avtal måste också innehålla fullständiga namn på alla berörda parter. Det måste också bevittnas. Varje parts skyldigheter och rättigheter måste också anges tillsammans med de fördelar som varje part har för att vinna på avtalet. Ett avtal måste också dateras.