I dagens konkurrenskraftiga affärsmiljö behöver de flesta organisationer löneprogram som effektivt kan hantera och spåra medarbetarjournaler, spåra företagets ekonomi och generera rapporter för att hålla alla inblandade parter informerade om nuvarande och kommande löneförpliktelser. Detta kan också möjliggöra snabb beräkning av löneskatter och förmåner och potentiella bonusar eller höjningar. Majoriteten av löneprogrammen består av ett bokföringspaket som gör det möjligt för arbetsgivaren att ange in information i en databas som alla avdelningar delar. Detta resulterar i en central plats där alla anställdas löneinformation finns och är lättillgänglig. De flesta program gör det också möjligt för den anställde att signera sina lönestubbar elektroniskt via en webbportal, vilket gör lönehanteringen enklare än någonsin tidigare.

Med det stora utbudet av löneprogram som finns finns det några egenskaper att titta efter när du handlar rätt program för dig. Lönehantering är en av de mest konkurrenskraftiga marknaderna, och det krävs några stora tidsinvesteringar för att få den bästa löneprogramvaran på plats.