Skador på grund av avtalsbrott, om en av parterna i ett kontrakt bryter mot avtalet, har den eller de berörda parterna rätt till skadestånd på grund av avtalsbrott. När det gäller rättssystemet finns det olika typer av skadestånd. Några av dem diskuteras nedan.

Ersättningsskador

När en av parterna i ett avtal bryter mot villkoren för kontakten lider den part som inte bryter mot vanligtvis en förlust. Så syftet med denna åtgärd är att kompensera den drabbade parten för förluster på grund av överträdelsen.

Återbetalning

Huvudpoängen med detta botemedel är att se till att den icke-kränkande parten återställs till den position de var i innan avtalet ingicks. Så, den överträdande parten krävs betala tillbaka den drabbade parten. Med denna typ av åtgärd krävs inte den part som bryter mot den skadelidande förlorad vinst eller inkomst.